S'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Programa de rehabilitació d'edificacions residencials buides, de titulatirat pública o privada

  • Ajuntament de Viladrau - Informació

S'OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓ D'EDIFICACIONS RESIDENCIALS BUIDES, DE TITULARITAT PÚBLICA O PRIVADA, PER FOMENTAR EL REPOBLAMENT EN ENTORNS RURALS I DE MUNTANYA DE CATALUNYA PER A L'ANY 2022

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions del Programa de rehabilitació d'edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament i arrelament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya, per a l'any 2022, adreçada als propietaris o masovers que n'assumeixin la seva rehabilitació.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 18 d'octubre de 2022 i finalitza el dia 2 de desembre de 2022, inclosos.