Normativa

Pla especial urbanístic per la definició del sistema de portada d’aigua potable al nucli de Viladrau