Contacte

Escudo de Viladrau

Ajuntament de Viladrau

C. Migdia, 1
17406 Viladrau 
Girona, Catalunya

Tel: (00 34) 93 884 80 04 
Fax: (00 34) 93 884 90 11

ajuntament@viladrau.cat

Servei de consultes a l'Ajuntament

AVÍS: Política de Protecció de dades de caràcter personal. El present formulari de contacte amb l’Ajuntament sol·licita dades de caràcter personal: nom, document d’identificació, telèfon i e-mail, per tal de poder atendre a l'usuari, donant compliment a les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent. Aquestes dades poden ser tractades i en alguns casos emmagatzemades en fitxers informatitzats de l'Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades. Per poder exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD, la persona interessada pot dirigir-se a l’Ajuntament.