Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació Inicial del Pla de Millora Urbana finca Carrer les Planes 8 de Viladrau per la divisió horitzontal de l'edificació en 5 habitatges

  29 de setembre de 2022
  Exercici 2022 · BOP 182 · Edicte 8203

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva modificació de la taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzaciós i nuclis de població

  20 de setembre de 2022
  Exercici 2022 · BOP 180 · Edicte 8139

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Consulta prèvia de l'Ordenança del clavegueram

  22 d'agost de 2022
  Exercici 2022

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Consulta prèvia de l'Ordenança del servei domiciliari de l'aigua

  22 d'agost de 2022
  Exercici 2022

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 24

  18 de juliol de 2022
  Exercici 2022 · BOP 136 · Edicte 6308

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2022

  17 de juny de 2022
  Exercici 2022 · BOP 116 · Edicte 5432

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021

  1 de juny de 2022
  Exercici 2022 · BOP 105 · Edicte 4665

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Anunci sobre l'oferta d'ocupació per l'any 2022

  31 de maig de 2022
  Exercici 2022 · DOGC 8679

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació de l'Oferta d'ocupació per a l'any 2022

  27 de maig de 2022
  Exercici 2022 · BOP 102 · Edicte 4765

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2022

  17 de maig de 2022
  Exercici 2022 · BOP 94 · Edicte 4001

Pàgines