Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2024

  24 de maig de 2024
  Exercici 2024 · BOP 101 · Edicte 4303

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera

  16 de maig de 2024
  Exercici 2024 · BOP 95 · Edicte 4096

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 25, reguladora del preu públic prestació servei d'atenció a la gent gran

  16 de maig de 2024Exercici 2024 · BOP 95 · Edicte 4058

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Notificació de retirada de vehicle abandonat

  8 de maig de 2024
  Exercici 2024 · BOP 90 · Edicte 3867

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del Projecte de renovació de la xarxa d'aigua de Viladrau

  19 d'abril de 2024
  Exercici 2024 · BOP 77 · Edicte 3155

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del projecte de "Reforma de l'edifici de Can Sia per a dependències de l'Ajuntament"

  18 d'abril de 2024
  Exercici 2024 · BOP 76 · Edicte 3134

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del projecte "Implementació de telelectura a la xarxa de Viladrau"

  18 d'abril de 2024
  Exercici 2024 · BOP 76 · Edicte 3110

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del projecte "Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu a Can Sia"

  11 d'abril de 2024
  Exercici 2024 · BOP 71 · Edicte 2907

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del projecte "Renovació total de l'enllumenat públic de Viladrau per tecnologia LED"

  11 d'abril de 2024Exercici 2024 · BOP 71 · Edicte 2894

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera de Viladrau

  20 de març de 2024
  Exercici 2024 · BOP 57 · Edicte 2134

Pàgines