Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2020

  24 d'agost de 2020
  Exercici 2020 · BOP 163 · Edicte 6041

 2. Anunci sobre aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions als serveis de proximitat i ajuts d'urgència social generada per la COVID-19

  31 de juliol de 2020
  Exercici 2020 · DOGC 8190

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'ús de la zona d'autocaravanes del municipi de Viladrau

  27 de juliol de 2020
  Exercici 2020 · DOGC 8186

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci sobre aprovació inicial del Projecte d'urbanització del P.A. 7 de les Normes subsidiàries de planejament de Viladrau i resta del carrer Dr. Ariet

  24 de juliol de 2020
  Exercici 2020 · DOGC 8185

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Aprovació Inicial de les bases reguladores de subvencions als serveis de proximitat i ajuts d'urgència social generada pel covid-19

  23 de juliol de 2020
  Exercici 2020 · BOP 141 · Edicte 5003

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Aprovació Inicial de l'expedient 3/2020 de modificació de crèdits

  23 de juliol de 2020
  Exercici 2020 · BOP 141 · Edicte 4980

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019

  8 de juny de 2020
  Exercici 2020 · BOP 109 · Edicte 3270

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Aprovació definitiva del Reglament de règim intern del local autogestionat pels joves de Viladrau, cedit per l'Ajuntament de Viladrau

  15 de maig de 2020
  Exercici 2020 · BOP 94 · Edicte 2777

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació definitiva del reglament d'ús de les pilones hidràuliques del C/Mercè Torres

  4 de maig de 2020
  Exercici 2020 · BOP 85 · Edicte 2551

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci de l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la circulació de gossos a les zones de pastura del Parc Natural del Montseny

  29 d'abril de 2020
  Exercici 2020 · BOP 83 · Edicte 2514

Pàgines