Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) 2021

  7 de juliol de 2021
  Exercici 2021

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits

  2 de juliol de 2021
  Exercici 2021 · BOP 125 · Edicte 5754

 3. Aprovació inicial del Projecte de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua a la zona de Puigdot-Aiguaneixos

  8 de juny de 2021
  Exercici 2021 · BOP 109 · Edicte 4858

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Nomenament de funcionaris de carrera com a vigilants municipals

  4 de juny de 2021
  Exercici 2021 · BOP 107 · Edicte 4738

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020

  3 de juny de 2021
  Exercici 2021 · BOP 106 · Edicte 4626

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Decret del procés de selecció de la plaça d'arquitecte tècnic

  26 de maig de 2021
  Exercici 2021

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del canvi de modalitat del sistema d'actuació urbanística en la UA 7 "Font dels Castanyers"

  26 de maig de 2021
  Exercici 2021 · BOP 100 · Edicte 4294

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del Reglament de cessió de l'espai de l'escola pública Els Castanyers per lleure educatiu

  25 de maig de 2021
  Exercici 2021 · BOP 99 · Edicte 4269

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut

  21 de maig de 2021
  Exercici 2021 · BOP 97 · Edicte 4144

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16

  14 de maig de 2021
  Exercici 2021 · BOP 92 · Edicte 3878

Pàgines