Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició pública de l'acord provisional de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora dels preus públics

  13 de maig de 2022
  Exercici 2022 · BOP 92 · Edicte 3893

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

  11 de maig de 2022
  Exercici 2022 · BOP 90 · Edicte 3791

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la recollida de residus

  22 de març de 2022
  Exercici 2022 · BOP 56 · Edicte 2034

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Exposició pública de l'acord provisional de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

  17 de març de 2022
  Exercici 2022 · BOP 53 · Edicte 1896

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del pressupost general per l'exercici 2022

  3 de març de 2022
  Exercici 2022 · BOP 43 · Edicte 1439

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la recollida de residus

  4 de febrer de 2022
  Exercici 2022 · BOP 24 · Edicte 598

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Anunci sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la recollida de residus

  3 de febrer de 2022
  Exercici 2022 · Núm. 8598

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Consulta pública prèvia sobre la modificació de l'ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

  20 de gener de 2022

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del projecte "Reforma de l'Ajuntament (antigues escoles)"

  18 de gener de 2022
  Exercici 2022 · BOP 11 · Edicte 85

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci sobre aprovació definitiva del Projecte de reforma de l'Ajuntament, antigues escoles

  17 de gener de 2022
  Exercici 2022 · DOGC Núm. 8585

Pàgines