Tauler d'Anuncis

 1. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci de l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la circulació de gossos a les zones de pastura del Parc Natural del Montseny

  20 d'abril de 2020

 2. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci aprovació definitiva Pressupost General 2020, la plantilla i relació llocs de treball

  13 de març de 2020
  Exercici 2020

 3. AJUNTAMENT DE VILADRAU Aprovació inicial diversos reglaments i una ordenança

  27 de gener de 2020
  Exercici 2020 · Núm. 365

 4. AJUNTAMENT DE VILADRAU Aprovació inicial Pressupost General exercici 2020

  27 de gener de 2020
  Exercici 2020 · Núm. 364

 5. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte sobre aprovació inicial de diversos reglaments i una ordenança

  24 de gener de 2020
  Exercici 2020 · Núm. 8049

 6. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'informació pública activitat explotació ramadera

  10 de gener de 2020
  Exercici 2020 · Núm. 10537

 7. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2020

  31 de desembre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 248 · Edicte 10427

 8. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'exposició publica dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020

  8 de novembre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 214 · Edicte 8736

 9. AJUNTAMENT DE VILADRAU Edicte de nomenament de tinent d'alcalde i delegacions

  6 de novembre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 212 · Edicte 8522

 10. AJUNTAMENT DE VILADRAU Anunci d'establiment del règim de dedicacions i retribucions dels regidors de la corporació

  6 de novembre de 2019
  Exercici 2019 · BOP 212 · Edicte 8520

Pàgines