Calendari oficial de festes laborals 2015

El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 2 de juny de 2014 va adoptar, entre d'altres, el següent ACORD:

D'acord amb el que estableix l'art. 46 del RD. 2001/83 de  28 de juliol i vista l'ordre del Departament de Treball per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per l'any 2015, es proposen els següents dies de festa laboral a Viladrau per a 2015:

  • El 8 de setembre, dimarts.
  • L'11 de novembre, dimecres.