Causa i solució a la incidència d'alguns aparells de televisió al municipi

  • Viladrau Causa i solució a la incidència d

Tècnics de les infraestructures de comunicacions, després de diverses comprovacions, ens han transmès que la causa de la mala visualització dels canals de televisió és per l’entrada en servei del 4G en la banda ampla de 800MHz.

La implementació d’aquesta nova tecnologia permetrà gaudir de serveis de dades mòbils d’alta velocitat, millorarà la cobertura a l’interior d’edificis i ampliarà l’extensió geogràfica.

L’entitat encarregada de garantir el bon funcionament d’aquest servei 4G i gestionar les incidències és “Llega800”, el qual ens han facilitat un número de telèfon, el  900 833 999, per resoldre totes les incidències sorgides.

Tot i això, moltes de les incidències es resolen simplement fent una nova cerca de canals a l’aparell de televisió. Si la cerca de canals no resolt la incidència s’haurà de trucar a “Llega800” qui obrirà una incidència i enviarà un tècnic gratuïtament.