Concessió de serveis de l'explotació del bar i la gestió de la piscina municipal 2024

  • Viladrau Concessió de serveis de l

L’Ajuntament de Viladrau fa pública la licitació d'un contracte de concessió administrativa d’us privatiu d’un bé de domini públic.

Concessió de serveis de l’explotació del bar i la gestió de la piscina municipal
(Exp. Número X2024000029)

  • Per concurs, pel termini de 1 any, prorrogable 2 anys més.

Data límit de presentació d'ofertes:

  • 03/04/2024
  • A les 14.00 hores
  • Electrònica, sobre digital (Perfil del Contractant)

Consulteu la documentació (plec de clàusules i memòria) de la licitació al Perfil del Contractant.