Contenidor de roba

L’Ajuntament de Viladrau ha situat a l’aparcament del carrer Mercè Torres (darrera l’església), un contenidor de roba amb l’objectiu de promoure el reciclatge d’aquelles peces de vestir que la gent ja no utilitza.

La iniciativa vol evitar que aquelles peces que no es fan servir se’n vagin directament a les escombraries ja que hi ha moltes persones que la poden reutilitzar. En aquests contenidors es pot abocar roba de la llar i vestir, sabates, bosses i altres complements sempre i quan no estigui malmesa, molla, bruta, amb paràsits o males olors.

Per evitar qualsevol dany, la persona que vulgui tirar roba al contenidor ha de trucar a l'Ajuntament. És recomanable posar les peces plegades en bosses i, sempre, dipositar-les dins del contenidor de roba.