Convocatòria de la sessió extraordinària telemàtica del ple de l'ajuntament. El 29 de desembre de 2021

  • Convocatòria de la sessió extraordinària telemàtica del ple de l

Convocatòria de la sessió extraordinària telemàtica del Ple de l'Ajuntament de Viladrau que és durà a terme de forma telemàtica com a mesura de seguretat i prevenció per la COVID-19:

DIA: Dimecres 29 de desembre de 2021
HORA: 19.00 hores
LLOC: Telemàtic
SESSIÓ: Extraordinària

ORDRE DEL DIA

  • DONAR COMPTE AL PLE PLA FINANCER 2022
  • PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2022
  • PROPOSTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'OBRES REFORMA EDIFICI AJUNTAMENT (ANTIGUES ESCOLES)
  • MOCIÓ QUE PRESENTEN IV-JXV-SV DE SUPORT A L’ESCOLA CATALANA 
  • PRECS I PREGUNTES

*Podeu fer arribar els vostres precs i preguntes, per formular-les al ple, a recepcio@viladrau.cat