Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 4 de setembre de 2023

 • Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Viladrau que és durà a terme:

DIA: Dilluns 4 de setembre de 2023
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala Alicia de Larrocha (Espai Montseny)
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

 • APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
 • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA JGL
 • DONAR COMPTE D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2T 2023
 • PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2023
 • PROPOSTA D'APROVACIÓ DE COMPTES GENERALS 2022
 • DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ CONTROL INTERN
 • PROPOSTA PROMOURE CONSULTA POPULAR NO REFERENDARIA PER LA UBICACIÓ DE L'AJUNTAMENT
 • PROPOSTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS PROJECTE REFORMA CAN SIÀ
 • PROPOSTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL POUM VILADRAU
 • PROPOSTA GUARDONS FIRA DE LA CASTANYA 2023
 • PRECS I PREGUNTES