Convocatòria de la sessió ordinària telemàtica del ple de l'ajuntament. El 17 de gener de 2022

  • Convocatòria de la sessió ordinària telemàtica del ple de l

Convocatòria de la sessió ordinària telemàtica del Ple de l'Ajuntament de Viladrau que és durà a terme de forma telemàtica com a mesura de seguretat i prevenció per la COVID-19:

DIA: Dilluns 17 de gener de 2022
HORA: 19.00 hores
LLOC: Telemàtic
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

  • APROVACIÓ ACTES ANTERIORS PO 08112021, PE 26112021 I PE 29122021
  • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
  • PRESA POSSESSIO REGIDOR SR. JOAN MERCE 
  • PROPOSTA APROV ORDENANÇA RESIDUS 
  • PROPOSTA APROV LICITACIÓ OBRES REFORMA AJUNTAMENT (ANTIGUES ESCOLES) PUOSC 2021
  • PROPOSTA APROVAR CONVENI DE COOPERACIO PROTECCIO CIVIL 
  • PRECS I PREGUNTES

*Podeu fer arribar els vostres precs i preguntes, per formular-les al ple, a comunicacio@viladrau.cat