El servei de teleassistència, qualitat i innovació al servei a les persones

  • Canvis en el servei de teleassistència, qualitat i innovació al servei a les persones

El servei de teleassistència és un servei preventiu i de proximitat que ofereix a les persones grans i/o amb dependència i a qui els cuida un suport personal que els permet continuar vivint al seu domicili. Actualment als municipis que conformen la Mancomunitat hi ha un total de 688 persones beneficiàries d’aquest servei. Per municipi corresponen 77 persones a Balenyà, 6 al Brull, 57 a Folgueroles, 11 a Malla, 15 a Muntanyola, 39 a St Martí de Centelles, 46 a Sant Miquel de Balenyà, 60 a Seva, 21 a Sta Eulàlia de Riuprimer 144 a Taradell, 196 a Tona i 16 a Viladrau. 

Aquest recurs, prestat per la Diputació de Barcelona en cooperació amb els Ajuntaments i la Mancomunitat La Plana, consta principalment d’un aparell connectat les 24 hores del dia a una central d'alarmes per avisar en cas d'emergència; que també es pot complementar amb altres dispositius per garantir la seguretat de les persones beneficiàries i amb visites domiciliàries de professionals.

Des del passat mes de maig, el servei ha incorporat una sèrie de canvis enfocats al model d’atenció centrat en la persona, donant una atenció específica a la soledat i/o aïllament, al deteriorament cognitiu, la dependència, la discapacitat i a les persones cuidadores. Amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat universal per esdevenir un servei amb molta més cobertura i sense barreres.

Aquests canvis venen acompanyats també d’una important innovació tecnològica i d’un augment significatiu dels productes de tecnologia complementaria que han de garantir la seguretat de la persona, a la llar o fora d’aquesta.

A més, es faran projectes pilots per incorporar nous col·lectius al servei com persones amb malaltia mental i/o persones amb síndrome de Down.

Per tal d'accedir a aquest servei, la ciutadania s'ha de dirigir als Serveis socials municipals on serà atesa per el o la Treballadora Social, el qual valorarà la situació de necessitat de cada persona.

Serveis Socials
Mancomunitat La Plana