Exposició "Els boscos del riu, els grans desconeguts"

  • Viladrau Exposició "Els boscos del riu, els grans desconeguts"

A PARTIR DEL DIMARTS 29 DE DSEMBRE DE 2020 I FINS EL 2 DE MARÇ DE 2021 PODREU TROBAR A L'ESPAI MONTSENY, DINS EL SEU HORARI, L'EXPOSICIÓ ITINERANT DEL PROJECTE LIFE ALNUS "ELS BOSCOS DEL RIU, ELS GRANS DESCONEGUTS"

Descripció Exposició

El BOSCOS DEL RIU, és una exposició que s’ha generat dins el marc del projecte LIFE ALNUS, un projecte cofinançat per la Unió Europea per a la conservació de les vernedes, i que té com a objectiu crear un model de recuperació que es pugui transferir a altres zones amb problemàtica similar. L’exposició té com a finalitat donar a conèixer els boscos del riu, o de ribera, que tot i ser un dels boscos amb major biodiversitat, són uns grans desconeguts per a la majoria de la població, malgrat que aporten moltes avantatges en quan a la regulació dels rius, mitigació de crescudes i dels seus efectes, qualitat de les aigües, hàbitat d’una gran biodiversitat i d’alt valor paisatgístic. No obstant, la seva situació en zones planes i accessibles ha fet que sovint els diferents usos agrícoles, urbans o industrials els hagin anat guanyant terreny, fent-los desaparèixer i degradant-los. Així mateix, als boscos existents, la regulació dels cursos fluvials, amb tot un seguit de preses, rescloses, esculleres, motes, etc, han fet que les petites crescudes estacionals del riu que inundaven temporalment aquests boscos, aportant nutrients i fent pujar el nivell freàtic, pràcticament hagin desaparegut, fent que les condicions ecològiques necessàries per la seva bona salut siguin cada cop més difícils de trobar. Així, es detallen quines són les principals problemàtiques que presenten, i quines accions es poden fer part de la ciutadania per tal de millorar la seva situació, comparant la distribució de l’hàbitat actual i la que podria arribar a assolir. Finalment es detallen les zones i les actuacions pilot que s’han executat per tal de millorar les condicions ecològiques que permetin al bosc de ribera recuperar el seu hàbitat.

Socis del Projecte

Els socis del projecte LIFE ALNUS, que cofinancen juntament amb la Unió Europea el projecte són:

  • Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya
  • Agència Catalana de l’Aigua
  • Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis
  • MN Consultors
  • Ajuntament de Granollers
  • Fundació Catalunya-la Pedrera