La Mancomunitat la Plana compareix al Parlament

DAVANT ELS GRUPS PARLAMENTARIS PROPOSARÀ LA INCORPORACIÓ D’UNA ESMENA A LA NOVA LLEI DE GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA

Actualment el Parlament de Catalunya està tramitant el Projecte de llei de governs locals de Catalunya i dins del procediment legislatiu està previst que els grups parlamentaris demanin a algunes entitats o persones que compareguin per donar la seva opinió o formular propostes que els grups parlamentaris puguin recollir i incorporar en el text final de la llei.

La Comissió d’Afers Institucionals ha aprovat la compareixença de la Mancomunitat La Plana, la qual està prevista pel dia 7 de març a les 10.00 hores.

El primer tràmit públic del procediment legislatiu és el debat de totalitat, en el qual el Parlament fa una valoració general de la proposta legislativa i de l'oportunitat, els principis i els criteris que la informen.
Perquè les lleis que aprova el Parlament no estiguin allunyades del sentir de la ciutadania, els grups parlamentaris poden proposar a la mesa de la Comissió la compareixença d’organitzacions i grups socials interessats en la regulació que es vol fer.

L'objectiu de les compareixences és copsar la sensibilitat dels ciutadans potencialment afectats per la normativa i recaptar dades i informacions dels especialistes en la matèria corresponent.

L’interès de la Mancomunitat La Plana en poder comparèixer davant dels grups parlamentaris rau en proposar que es modifiquin l’article 73 i la disposició transitòria sisena.

Aquests articles, en cas d’aprovar-se, impossibilitarien la continuïtat de la prestació de serveis per part de la Mancomunitat en aquells serveis inclosos en els plans d’actuació comarcals.

Es podrà seguir la compareixença del President de la Mancomunitat, Sr. Lluís Verdaguer, en directe pel canal 1 del Canal del Parlament al web www.canalparlament.cat.

I es pot consultar l’ordre del dia al següent enllaç http://www.parlament.cat/web/actualitat/ordre-dia?p_od0=47410030