Llista definitiva d'admesos i exclosos per dues places de vigilants municipals

  • Llista definitiva d

Expirat el termini de presentació d'al·legacions al llistat provisional d'admesos i exclosos al procés de selecció per a la contractació de dues places de vigilant municipal, en règim de funcionaris i borsa de treball.

D'acord amb el que disposa la base cinquena i sisena de les bases reguladores del procés de selecció esmentat.

Es fa pública la Resolució de l'Alcaldia de data 2 de desembre de 2020, per la que s'aprova la següent relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos.

ASPIRANTS ADMESOS

NÚMERO RESGISTRE DNI
1 2027 ....161D
2 2036 ....326L
3 2041 ....921K
4 2048 ....444K
5 2051 ....181E
6 2055 ....249N
7 2056 ....012D
8 2057 ....932A
9 2058 ....640Z
10 2061 ....643S
11 2062 ....785E
12 2081 ....239K
13 2084 ....510Q
14 2106 ....729R
15 2119 ....462X
16 1963 ....136V
17 2138 ....045S
18 2157 ....200Y
19 2186 ....634G
20 2203 ....370K
21 2226 ....609A
22 2227 ....239C
23 2253 ....969H
24 2255 ....194R
25 2257 ....976Z
26 2260 ....895S
27 2262 ....199F
28 2263 ....074M
29 2279 ....596S
30 2281 ....268P
31 2291 ....046H
32 2296 ....940N
33 2297 ....817C
34 2301 ....416M
35 2302 ....844C
36 2311 ....666B
37 2316 ....462E
38 2325 ....208H
39 2328 ....401C
40 2335 ....487Y
41 2337 ....788X
42 2338 ....373G
43 2339 ....265G
44 2342 ....664D

ASPIRANTS EXCLOSOS

NÚMERO REGISTRE ENTRDA DNI MOTIU EXCLUSIÓ
45 2358 ....623M Sol·licitud presentada fora de termini

Podeu consultar la informació (dia/hora/lloc) de les proves i el tribunal designat a l'arxiu següent: