Neteja de parcel·les urbanes i zones verdes 2023

  • Ajuntament de Viladrau

L’AJUNTAMENT DE VILADRAU RECORDA ALS PROPIETARIS DE PARCEL·LES URBANES I ZONES VERDES DE L’INTERIOR DEL NUCLI URBÀ L’OBLIGACIÓ DE COMPLIR AMB LA LLEI 5/2003, DEL 22 D’ABRIL, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS.

L’article 3.1, apartat “b” d’aquesta llei, indica l’obligació de “mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions que s’estableixin per a les franges de protecció”. La llei 5/2003 tipifica l’incompliment d’aquest article en època de màxim risc d’incendi com a infracció molt greu, establint sancions que van dels 10.001€ als 100.000€.

L’Ajuntament de Viladrau demana als propietaris de les parcel·les que no disposen de manteniment i neteja adequades, que les deixin en condicions òptimes el més aviat possible a causa de l’alt risc d’incendi forestal propi d’aquesta època de l’any, i del risc de sequera en el que ens trobem actualment.