Noves mesures de gestió i limitació de consum d'aigua

 • Viladrau Informació Noves mesures de gestió i limitació de consum d

A conseqüència de l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa i onades de calor, per tal de prevenir futures restriccions, cal aplicar les següents mesures de gestió i limitació de consum d’aigua:

 • El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se en l’horari de menor insolació, de 20h a 8h.
 • El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana i amb la mínima dotació de reg indispensable. Els habitatges amb numeració parella o sense numeració, poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar, els dijous i els diumenges. Tanmateix, s’ha de minimitzar el màxim possible el reg de la vegetació ornamental tipus flor de temporada.
 • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estàtic de l’aigua.
 • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia.
 • La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, i fora d’ells, es permet únicament la neteja de vidres, miralls retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
 • L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del local mínima per mantenir les condicions sanitàries, sempre i quan no es disposi d’una font alternativa, i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o equivalents. 
 • La utilització d’aigua per l’ompliment de piscinesqueda limitada al cas següent: 
  • El re-omplert parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • Es recorda que cal fer un bon ús i consum responsablede l’aigua dins dels habitatges: 
  • Dutxeu-vos durant el menor temps possible.
  • Tanqueu les aixetes mentre us renteu les dents.
  • Feu rentadores a les nits i amb el màxim de roba possible.
 • Feu ús dels sistemes de buidatge de mitja cisterna als vàters.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració, i restem a la vostra disposició per qualsevol consulta.