Obertura de la convocatòria de Subvencions per al pagament del lloguer per a persones menors de 36 anys

  • Viladrau Obertura de la convocatòria de Subvencions per al pagament del lloguer per a persones menors de 36 anys

SÓN SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER O CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES O HABITACIONS QUE TENEN ELS OBJECTIUS DE FACILITAR L'ACCÉS I LA PERMANÈNCIA A SECTORS DE POBLACIÓ EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

A partir del dimecres 28 de setembre fins el 7 d’octubre es poden sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer per a persones menors de 36 anys, amb independència de si han sol·licitat el Bo Jove (i ha estat denegat) o no l’han sol·licitat.

Els usuaris interessats en fer la sol·licitud de la subvenció poden fer el tràmit telemàticament a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o dirigir-se al Servei d’Habitatge de la Mancomunitat (93 812 54 45) per tal de rebre acompanyament en la tramitació i resoldre dubtes.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya engega aquesta nova línia de subvencions anuals per a persones menors de 36 anys, titulars d’un contracte de lloguer, lloguer d’habitació o cessió d´ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya.

La quantitat de la subvenció serà variable entre un 20% i un 40% de l’import de lloguer en funció de l’esforç econòmic que representi per a cada unitat de convivència.

Més informació i tramitació telemàtica