Partida d’ajudes dirigides de manera directa als establiments oberts al públic a Viladrau

  • Partida d’ajudes dirigides de manera directa als establiments oberts al públic a Viladrau

El ple de l’ajuntament de Viladrau, va aprovar una nova partida d’ajudes dirigides de manera directa als establiments oberts al públic a Viladrau que han vist reduït els seu horari d’obertura els últims mesos. El valor total de les ajudes son de 5.000,00 € i es repartiran a parts iguals entre totes les sol·licituds aprovades.

Establiments a que es destina la partida d'adjudes:

  • Bar-Restaurants
  • Hotels
  • Turisme rural
  • Comerç no essencials

Les ajudes es faran efectives amb el ja conegut mecanisme de les targetes de consum que heu utilitzat com a establiment els últims mesos, abonant-vos el 50% de la vostra despesa a altres negocis de Viladrau.

Per tal de gaudir de les ajudes només cal presentar:

  • Declaració responsable conforme us tracteu del titular d’un negoci a Viladrau afectat per reducció horària o d’aforament des del desembre.
  • Certificat conforme esteu al corrent de pagament amb la TGSS
  • Certificat del banc conforme sou titulars d’un número de compte on es realitzaran els ingressos.

La sol·licitud es pot fer presencialment o mitjançant el següent enllaç teniu temps fins al 28 el febrer.