Període de crema

Inici del període de la prohibició d'encendre foc
Del 15 de març fins el 15 d’octubre del 2014 resta PROHIBIT encendre qualsevol tipus de foc
en terreny forestal, arbrat o no i en la franja de 500 metres que els envolta. (Decret 64/1995).

Autoritzacions excepcionals
No obstant aquesta prohibició, es poden sol·licitar unes autoritzacions excepcionals per la realització de diferents tipus d’activitats relacionades amb el foc: Per a la crema de restes agrícoles i/o forestals i per a focs recreatius i festes tradicionals

Sol·licituds
Les persones que hagin de fer foc presentaran la seva sol·licitud amb indicació del motiu i del lloc
on s'ha de fer a l'ajuntament del terme municipal al qual afecti, per tal aquest doni el seu
vist-i- plau i les traslladi al Departament d’Agricultura. Les cremes de brancatge i restes vegetals
procedents de treballs agrícoles es podran sol·licitar a través dels ajuntaments, els quals
lliuraran les autoritzacions del Departament a través de la plataforma EACAT. Consulteu disponibilitat d’aquest servei al vostre ajuntament.

Recordatori
Es recorda que és prohibit cremar qualsevol tipus de residu (palets, envasos, plàstics…) i no es
tramitarà cap sol·licitud en aquest sentit. Aquests tipus de residus cal gestionar-los via deixalleria:
www.deixalleries.com/ (àmbit metropolità) o www.arc.cat/deixalleries/ (resta Catalunya).

Consells de seguretat en incendis forestals
Accediu a aquest vincle per consultar consells de seguretat en incendis forestals: http://bit.ly/NaDlhQ

Per qualsevol dubte o aclariment, contacteu amb els agents rurals de la vostra comarca o bé truqueu al 93 561 70 00.