Projecte bàsic i executiu de les obres per a la urbanització de la zona Font dels Castanyers. Fase 1

  • Ajuntament de Viladrau

L'ÀMBIT DEL PROJECTE ÉS EL CARRER DOCTOR ARIET, EL MERIDIÀ VERD, EN EL SEU TRAM URBÀ COMPRÉS ENTRE EL CARRER DOCTOR ARIET I EL PASSEIG CASTANYERS

El projecte modificat 1 de la urbanització de la Font dels Castanyers, recull les següents modificacions:

  • Recull els ajustos derivats de la precisió de límits del Meridià Verd, inclosa variant de la línia de MT, aniran al pressupost de la UA7 que resultarà incrementat.
  • Modificacions acordades durant l’execució, com el canvi de mur de contenció, també s’incorporen al pressupost de la UA7, amb els ajustos en més i menys que pertoquin.
  • Per les faroles no instal·lades i entregades a l’ajuntament, es posen en una partida de tan sols subministrament.
  • Nous subministraments elèctrics de BT, també els computarem tots a la UA7, malgrat la façana de l’habitatge aïllat referència cadastral 8932903, no hi està inclosa , però va demanar incorporar-se.
  • Acord d’ampliació de les obres a l’exterior de la UA7, finca 8932906 import de 36.974,39 (abans d’aplicar la baixa que apareixerà en la certificació), queda recollit en un nivell de pressupost a part.
  • Ampliació de la cruïlla, queda recollit en un nivell de pressupost a part, amb les seves despeses generals, benefici i iva , (també estarà afectat en la certificació per la baixa d’adjudicació).
  • Millora de l’acabat i de la interconnexió d’aigua, i gas al meridià Verd
  • Les obres d’urbanització de la resta d’àmbit que no han estat objecte de contractació s’han eliminat del pressupost modificat.