Projecte bàsic i executiu de reforma interior d'un edifici destinat al dispensari municipal

  • Projecte bàsic i executiu de reforma interior d

LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA REFORMA INTERIOR D'UN EDIFICI DESTINAT AL DISPENSARI MUNICIPAL DE VILADRAU, SITUAT AL CARRER BALCELLS I MORATÓ, 1.

L'edifici està compost per tres plantes i l'actuació del present projecte es realitza a l'ala est de la planta baixa; on actualment s'hi ubica el Centre de Serveis per a Gent Gran.

L'objectiu de la reforma interior de l'actual Centre de Serveis per a Gent Gran per tal de destinar-lo al nou dispensari municipal de Viladrau. Aquest reunirà les condicions d'urbanització establertes per les normes de l'Ajuntament.

El projecte està en exposició pública i es podran presentar al·legacions fins al dimarts 10 de gener de 2023.