PUOSC. Remodelació dels equipaments municipals

  • PUOSC. Remodelació dels equipaments municipals

L’OBJECTIU DEL PUOSC (PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA) ÉS IMPULSAR ACCIONS PER TAL DE FER POSSIBLE IMPLEMENTAR LES ESTRATÈGIES TERRITORIALS QUE HAN DE PERMETRE ALS ENS LOCALS CONSOLIDAR ELS CRITERIS DE DESENVOLUPAMENT QUE AFAVOREIXIN LA GENERACIÓ D’OPORTUNITATS I LA CREACIÓ DE SINERGIES AMB ELS VALORS I ELS AGENTS DE CADA INDRET.

Els edificis municipals de les Escoles velles, on s’ubica actualment l’Ajuntament, i l’edifici de Can Sià presenten dèficits a nivell estructural i de façana que requereixen d’una actuació urgent per la seva integritat. A més, els serveis ubicats actualment en aquests edificis tenen mancances de funcionalitat. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de millorar els equipaments municipals, es va sol·licitar una subvenció al PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) pel període 2020-2024. Aquestes subvencions de la Generalitat de Catalunya van enfocades a cooperar en el finançament de projectes estratègics que afavoreixin les oportunitats i la creació de sinèrgies dins el municipi. La subvenció total atorgada ascendeix a 245.000€ per remodelar els dos edificis. No obstant, el pressupost inicial previ a fer el projecte ascendeix a uns 800.000 €, pel que la subvenció aconseguida cobrirà prop del 30%. Ara caldrà cercar altres fonts de finançament per cobrir la resta de la despesa. El termini d’execució establerts per aquests projectes és entre el 2021 i el 2022. 

Així doncs, després de la remodelació, a l’edifici de les escoles velles hi trobarem integrats els serveis encarats a les persones; centre de serveis de la gent gran, casal d’avis i àvies, dispensari, serveis socials i un nou centre cívic que pretén ser el pal de paller de tota la ciutadania i entitats. Un emplaçament cèntric al municipi amb espai exterior integrat. Per altra banda, l’ajuntament passarà a ubicar-se íntegrament a l’edifici de Can Sià.