Recomanacions per a l'ús de les instal·lacions domèstiques de biomassa

 • Viladrau recomanacions biomassa

Durant els darrers anys s'ha detectat a la Comarca d'Osona algun episodi de contaminació atmosfèrica relacionat amb les males pràctiques en la crema de biomassa domèstica i industrial. La situació geogràfica de la Plana de Vic i els seus entorns fa que sigui una zona de menys dispersió de l'aire.
 
És per aquest motiu que el Consell Comarcal d'Osona i la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ens fan arribar el material digital "Recomanacions per a l'ús de les instal·lacions domèstiques de biomassa" per tal que tots els habitants del nostre municipi utilitzin les bones pràctiques a l'hora d'utilitzar les instal·lacions domèstiques, ja siguin calderes, estufes de pèl·lets o llars de foc, com també prendre consciència dels materials que estan prohibits cremar.

Bones pràctiques

 • La llenya ha de ser seca (més de 6 mesosdesprés de tallar)
 • La llar de foc tancada és més eficient i produeix menys contaminants
 • Netegi regularment les cendres
 • Mantingui la xemeneia neta
 • Segueixi les instruccions d’ús, manteniment i legalització del fabricant i de l’instal·lador
 • L’emissió de fum negre a la xemeneia és un signe visible de la mala combustió
 • Asseguri’s que l’aparell disposa del marcatge CE i de la “declaració UE de conformitat“ que pot demanar al fabricant o distribuïdor
 • Utilitzi biomassa de procedència local
 • Utilitzi la biomassa indicada pel fabricant de la instal·lació. Es recomana que sigui certificada d’acord amb la norma UNEEN ISO 17225 per tal d’assegurar la qualitat i l’origen del producte.

Prohibit cremar

 • Coc de petroli
 • Carbó mineral
 • Fusta tractada, pintada o contraplacada
 • Mobles
 • Plàstics
 • Revistes
 • Roba o draps
 • Paper d’alumini, tetrabriks
 • Escombraries domèstiques
 • Olis (domèstic, industrial...)
 • Palets

Aquests productes alliberen substàncies tòxiques perjudicials per a la salut i fan malbé la instal·lació.

La teva llar de foc o estufa no és una incineradora.