Relació provisional d'admesos i exclosos per a la contractació laboral temporal de 3 joves dins el marc "Projecte formatiu: START, al món laboral" 2024

  • Viladrau Relació provisional d

VIST L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22 D’ABRIL DE 2024 PER LA QUAL S’APROVAVEN LES BASES REGULADORES I ES CONVOCAVA EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE TRES JOVES EN EDATS COMPRESES ENTRE ELS 16 I ELS 22 ANYS PER A TREBALLAR COM A AUXILIAR DE PEÓ DE BRIGADA, AUXILIAR ADMINISTRATIU I AUXILIAR SOCIOCULTURAL, EN EL MARC DEL PROJECTE FORMATIU ESTIU JOVE.

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió al procés de selecció per a la contractació de personal laboral temporal dels tres joves, la relació provicional d'aspirants admesos i exclosos:

Número Inicials DNI Registre entrada
1 P.K.B ...591F E2024001032
2 S.B.G ...057R E2024001047
3 B.P.B ...631E E2024001058
4 N.P.G ...851R E2024001062
5 A.C.A ...392Q E2024001084
6 E.G.S ...909P E2024001108
7 M.R.M ...580A E2024001251

No hi ha aspirants exclosos

La prova d'ENTREVISTA està prevista pel 26 de juny, a l'Ajuntament de Viladrau (l'hora serà comunicada a cada aspirant)