Resultats de la consulta popular: Quin vols que sigui l'emplaçament de l'Ajuntament de Viladrau?

UN COP REALITZADA LA CONSULTA POPULAR NO REFERENDÀRIA D'ÀMBIT LOCAL, CELEBRADA EL DIUMENGE 22 D'OCTUBRE DE 2023, ES FA PÚBLIC EL RESULTAT DE LA MATEIXA

Nombre de persones amb dret a participar: 914

Nombre de persones que han participat: 332

Quin vols que sigui l'emplaçament de l'Ajuntametn de Viladrau? VOTS A FAVOR
Edifici Escoles velles
(C/ Balcells i Morató, 3 "rotonda entrada")
293
Edifici Can Sià
(C/ Pare Claret, 4)
21

Vots nuls: 7
Vots en blanc: 11

Contra els acords de la comissió de seguiment i les actes de recompte es podrà interposar el recurs davant de la Comissió de control en el termini de dos dies hàbils