Analítiques de control d'aigua potable de gener de 2024

  • Informació Ajuntament de Viladrau

Resultats analítics corresponents a l'anàlisi de control dels diferents punts del municipi de Viladrau realitzats del mes de gener de 2024.

D'acord amb el que s'estableix al Programa de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, els resultats obtinguts compleixen amb les especificacions del RD 3/2023.