Aprovació inicial de la planificació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya.

La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, ha aprovat inicialment la planificació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, corresponent a la línia de subvencions per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació, formulats per l’Administració de la Generalitat, a més, dels programes específics proposats per les diputacions de Girona, Tarragona i Lleida.

Podeu veure les subvencions en les pàgines 2 i 3 del següent PDF: