Notificació de la convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 28/01/2014, a les 20:15 hores, amb el següent.

DIA: 28 de gener de 2014
HORA: 20:15 hores
LLOC: sala de sessions
SESSIÓ: extraordinària

ORDRE DEL DIA

  1. Donar compte liquidació pressupost municipal 2013.
  2. Proposta aprovació 1er. Expredient de modificació de crèdits
  3. Proposta aprovació expedient de contractació de l'obra "Remodelació Plaça Major", inclosa al PUOSC 2012.
  4. Proposta aprovació projecte d'obra "Cronstrucció dipòsit i instal·lació d'un sistema pel control de la terbolesa per l'abastament del nucli de Viladrau"
  5. Proposta presentació al·legacións al PUOSC 2014-2017
  6. Proposta modificació PAES (Pla d'accións per a l'energia sostenible).
  7. Proposta canvi de data ple març.