Aprovades les ordenances i taxes pel proper any 2017

S'APROVEN PER UNANIMITAT LES ORDENANCES I TAXES PEL PROPER ANY 2017 EN EL PLE ORDINARI CELEBRAT AQUEST PASSAT DILLUNS 7 DE NOVEMBRE.

Entre els canvis més rellevants, destaquem les bonificacions en la reducció d'un 50% en l'impost de circulació pels vehicles elèctrics i una reducció del 25% pels vehicles híbrids, la bonificació d'una reducció del 25% en el cost de les plusvàlues que afectin l'habitatge habitual per causa de mort a favor dels descendents, una nova manera de calcular la base imposable de les obres a realitzar (segons model proposta realitzat per la Diputació de Barcelona) i l'eliminació del cànon d'1,29 € per comptador d'aigua en concepte de quota fixa per finançament d'obres relacionades amb l'aigua que no s'ha aplicat.

Finalment l'IBI (Impost sobre bens immobles) es manté com aquest any 2016, en el que s'ha reduït el tipus de gravamen del 0,87% al 0,80% en els bens urbans i es mantenen les bonificacions per famílies nombroses en aquest mateix impost que també s'han començat a aplicar aquest any 2016.

El proper divendres 18 de novembre a les 20 h a Can Sià reunió informativa per explicar, a totes aquelles persones que tingueu ganes de poder conèixer, quin és el sistema d'ordenances i taxes municipals i les característiques pròpies de Viladrau.