Creat el Consell Gestor de Participació Ciutadana

  • Viladrau Consell del Poble

El passat dissabte 12 de novembre es va constituir el Consell Gestor de Participació Ciutadana. Òrgan necessari per impulsar els processos de participació ciutadana en el poble.

El Consell Gestor està format per:

Alcaldessa Margarida Feliu
Regidor representant participació ciutadana Jaume Tordera
Representants ciutadania

Carmen Gracia
Carles Masvidal
Jordi Salvador

Suplents: Josep M. Canals, Joana Sanchez-Lafuente i Concepció Prat

Representants entitats

Associació de Dones: Maria Serra
Associació Casal del Montseny: Ramon Calm

Suplents: Associació Pescadors (Joan Serra), Associació Excursionista, Associació de Pàdel-Tennis (Joan Molina)

Representant Consell Empresarial Per decidir
Representants llistes partits polítics

Alternativa: Albert Bosch
ERC: Raquel Vega
PDCAT: Núria Medina

Suplents: 
Alternativa:
ERC: Enric Tomàs
PDCAT: Manel Làzaro