Concessió de serveis de l'explotació del bar i la gestió de la piscina municipal

  • Viladrau Concessió de serveis de l

L’Ajuntament de Viladrau fa pública la licitació d'un contracte de concessió administrativa d’us privatiu d’un bé de domini públic.

Concessió de serveis de l’explotació del bar i la gestió de la piscina municipal
(Exp. Número X2021000083)

Data límit de presentació d'ofertes:

  • 29/04/2021
  • A les 12.00 hores
  • Electrònica, sobre digital (Perfil del Contractant)

Consulteu el plec de clausules administravies al document adjunt.