Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 4 de juliol de 2022

 • Viladrau Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Viladrau que és durà a terme:

DIA: Dilluns 4 de juliolde 2022
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala Alicia de Larrocha (Espai Montseny)
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

 • APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
 • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
 • APROVACIÓ CONVENI TRANSACCIONAL AMB AGBAR
 • ADJUDICACIÓ OBRES URBANITZACIÓ UA7 DR. ARIET
 • APROVACIÓ COMPTES GENERALS EX 2021
 • FESTES LOCALS 2023
 • MODIFIACIÓ ORDENANÇA TAXA FRANGES
 • CANVI DATA PLE SETEMBRE 2022
 • MOCIÓ DE SUPORT ALS JUTGES DE PAU
 • PRECS I PREGUNTES