Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 5 de juliol de 2021

 • Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Viladrau que és durà a terme:

DIA: Dilluns 5 de juliol de 2021
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de plens
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

 • Aprovació de l'acta anterior
 • Donar compte dels decrets d'alcaldia
 • Proposta aprovació Comptes Generals exercici 2020
 • INF_CI Proposta Resolució al·legacions i aprovació definitiva Quotes UA. 7
 • INF_CI Proposta FESTES LOCALS 2022
 • INF_CI Proposta canvi data Ple i Comissió Informativa SET I NOV 2021
 • INF_CI Proposta aprovació expedient modificació crèdits 3-2021
 • INF_CI Proposta nomenament Jutge de Pau
 • PROP_ACORD Moció IV-IdS Setmana mobilitat.
 • Precs i preguntes