Convocatòria de les subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2023

  • Diputació Barcelona i Ajuntament de Viladrau

El PLE DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EN SESSIÓ DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2022, VA APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER ACTUACIONS EN MÀTÈRIA FORESTA I DE PREVCENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS.

Amb les línies següents:

  • Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora.
  • Suport a les ADF de les comarques gironines.
  • Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
  • Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de biomassa.
  • Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis forestals.
  • Suport a les associacions i federacions d’ADF per a l’organització i funcionament d’unitats operatives d’estiu de vigilància per a la prevenció d’incendis en espais naturals protegits inclosos en perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d’incendis forestals al massís de l’Albera, el cap de Creus, el Montgrí - Muntanya Gran, les Gavarres i el massís de Cadiretes.

Trobareu la informació, el formulari de sol·licitud i les dates límit de presentació als enllaços següents:

  DATA LÍMIT

Línia 1
Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora.

(Enllaç)

30 de novembre de 2022

Línia 2
Suport a les ADF de les comarques gironines.

(Enllaç)

30 de novembre de 2022

Línia 3
Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

(Enllaç)

30 de novembre de 2022

Línia 4
Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de biomassa.

(Enllaç)

30 de novembre de 2022

Línia 5
Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis forestals.

(Enllaç)

30 de setembre de 2023

Línia 6
Suport a les associacions i federacions d’ADF per a l’organització i funcionament d’unitats operatives d’estiu de vigilància per a la prevenció d’incendis en espais naturals protegits inclosos en perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d’incendis forestals al massís de l’Albera, el cap de Creus, el Montgrí - Muntanya Gran, les Gavarres i el massís de Cadiretes.

(Enllaç)

30 de novembre de 2022

Convé que tingueu en compte que la sol·licitud ha d’anar acompanyada, necessàriament, de la documentació que s’especifica a les bases.