Inventari de l'Arxiu Municipal

  • Vilarau Inventari de l

DESCRIPCIÓ A NIVELL D'EXPEDIENT DELS EXPEDIENT DE LLICÈNCIES D'OBRES MAJORS DE PARTICULARS DEL FONS MUNICIPAL, AMB DATES EXTREMES APROXIMADES COMPRESES ENTRE 1885-2016. EL TRACTAMENT VERIFICARÀ L'EXACTITUD D'AQUESTES DATES.

Descripció de la metodologia aplicada del tractament d'expedients de les llicències d'obres majors de particulars:

  • Verificació de l'organització del nou dipòsit d'arxiu. Si s'escau, reorganització de les capses.
  • Verificació de l'estat de conservació de la documentació objecte de tractament. Si s'escau, substitució de capses en mal estat de conservació per capses normalitzades d'arxiu. Si s'escau, instal·lació dels expedients en camises convenientment identificades.
  • Separació de la documentació d'arxiu de la documentació no d'arxiu. Preparació de la documentació no d'arxiu, si s'escau, per la seva eliminació.
  • Inventari d'expedients de llicències d'obres majors de particulars. Aquest inventari recollirà els camps obligatoris previstos per la NODAC per aquest nivell de descripció, així com d'altres camps que el tècnic encarregat del tractament consideri, a criteri tècnic.
  • Actualització de la base de dades d'inventari general de l'Arxiu amb la nova informació.
  • Proposta de properes passes.

El calendari de terminis d'execuciño del projecte realitzat va ser de 4 mesos. Tot el projecte va finalitzar abans del 31 de desembre. 

El volum del material expressat en nombre lineals, de capses o unitats d'instal·lació i/o unitats documentals va ascendir a 26 metres lineals aproximadament (unes 260 unitats d'instal·lació).