Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Viladrau

  • Pla de mesures antifrau de l

L'AJUNTAMENT DE VILADRAU VA APROVAR EL PLA DE MESURES ANTIFRAU EN SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 9 DE GENER DE 2023.

Aquest Pla s'ha elaborat a partir del Reglament 2021/241, de 12 de febrer, de 2021, del Parlametn Europeu, anomenat Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), que és el nucli del Fons de Recuperació. I obliga els estats membres a protegir els interessos financers de la Unió Europea i a prendre les mesures oportunes per prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

El MMR és la peça angular del paquet de mesures Next Generation EU, que la Unió Europea ha posat a disposició dels estats membres per fer front als efectes de la Covid-19 i transformar els reptes derivats de la pandèmia en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital dels països membres.

El Pla de Mesures Antifrau neix com un document dinàmic i flexible, que s’actualitzarà almenys anualment i incorpora les responsabilitats i mesures necessàries en la lluita contra el frau, estructurades en els quatre elements clau del denominat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució. 

El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude ha habilitat una canal de denúncies Infofraude. Aquest canal pot ser utilitzat per comunicar informació sobre fraus o irregularitats que afectin fons europeus, que disposa d'un apartat específic relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència:

Podeu consultar el Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Viladrau, juntament amb els annexes complementaris, als documents adjunts: