Mesures per unes eleccions segures a Viladrau

 • Viladrau mesures votació 14F

DEGUT A LA PANDÈMIA DE LA COVID19, PER AQUESTES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIUMENGE 14 DE FEBRER, S'HAN PORTAT A TERME UNES MESURES PER ASSEGURAR UNA CONVOCATÒRIA ELECTORAL AMB ELS MÍNIMS RISCOS PER A LA SALUT I GARANTIR EXERCIR EL DRET A VOT.

Cal destacar que, una de les condicions establerta és que l'accés al local de votació ha de tenir l'entrada i la sortida diferents per evitar creuaments. 

Per aquest motiu, s'ha canviat el recorregut normal d'accés a l'interior de l'edifici per exercir el dret a vot:

ENTRADA

 • Es podrà accedir des del passeig pietat i des del carrer Balcells i Morató a través del pati de les escoles velles seguint les indicacions de "ENTRADA".

SORTIDA

 • Un cop finalitzat el dret a vot es sortirà de l'edifici a través de la porta del punt d'informació ubicat a la façana nord del carrer Balcells i Morató, seguint les indicacions de "SORTIDA"

Demanem que seguiu les indicacions de senyalització per poder accedir i sortir de l'edifici amb seguretat i evitar creuaments amb altres votants.

Podeu veure el plànol amb el recorregut d'entrada i sortida.

A part, fem menció de les mesures de seguretat sanitàries que s'hauran de seguir durant tota la jornada electoral:

Mesures de prevenció COVID19

 • Ús de mascareta
 • Mantenir la distància física de 1,5 metres
 • Rentar-ser les mans
 • Ventilació dels locals
 • Prioritat de persones vulnerables
 • Portar el vot preparat de casa

Franges de vot recomanades

 • De 09.00 a 12.00 hores: els col·lectius de risc
 • De 12.00 a 19.00 hores: els votants no pertanyents ni als col·lectius de risc ni en quarantena.
 • De 19.00 a 20.00 hores: els col·lectiu de persones en quarantena -contagiats, contactes estres i sospitosos-

Accés al local

 • Entrada i sortida seran diferents per evitar creuaments
 • Les persones vulnerables tenen prioritat
 • A la cua, la distància de seguretat és d'1,5 metres
 • S'ha d'anar sense acompanyant, excepte en cas de necessitar assistència

Mesures de seguetat sanitària

 • Trobareu un punt d'accés segur per utilitzar gel hidroalcohòlic i controlar l'ús de la mascareta
 • El local és ventilat i desinfectat correctament
 • Dins el local, cal respectar una distància de 1,5 metres

Votació

 • Als membres de la mesa se'ls controla la temperatura
 • Haureu de mostrar el DNI als membres de la mesa mantenint la distància
 • Us poden demanar retirar-vos un moment la mascareta per identificar-vos
 • Quan us ho indiquin, introduïu el vot

Sortida del local electoral

 • Pots dispositar el material sanitari de rebuig, com els guants si els has utilitzat o la mascareta si dus una de recanvi, a una brossa situada a la sortida del local.
 • Un cop fora del local, no t'entretinguis a parlar amb altres persones, evita els creuaments i respecte les distàncies de seguretat (1,5 metres)