Projecte bàsic i executiu per a la reforma i adequació dels vestidors femení i masculí de les piscines

 • Viladrau_Projecte bàsic i executiu per a la reforma i adequació dels vestidors femení i masculí de les piscines

OBERT EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I ADEQUACIÓ DELS VESTIDORS FEMENÍ I MASCULÍ DE LES PISCINES MUNICIPALS.

El projecte consisteix en intervenir a l’interior de cadascuna de les dues ales de l'edifici, (per a la seva adequació funcional i per la seva actualització, incorporant un nou programa de distribució) com en altres espais fora dels vestidors, que constitueixen dependències comuns de l'edifici.

FASE 1 D'INTERVENCIÓ

Intervenció a l’interior del vestidor femení:

Es modifiquen les distribucions interiors amb l’objectiu de flexibilitzar-les; es manté, però, l’espai comú del vestidor donant accés a la resta de dependències interiors i amb els següents objectius:

 • Incorporar un bany complert al seu interior que sigui accessible (segons les determinacions de la normativa actual en matèria d’accessibilitat), compost per un WC, espai de dutxa i pica; en aquest sentit, l’inodor disposa d’espai d’aproximació lateral a ambdós costats.
 • Reduir el nombre de cabines tancades, actualment infrautilitzades, mantenint-ne una, i incrementar el nombre de dutxes (amb dimensions més adequades per a la seva utilització ).
 • Mantenir els dos inodors tancats a l’interior.
 • Preveure un espai per a les guixetes dels usuaris de la instal·lació.
 • Mantenir els actuals nivells d’il·luminació i ventilació del vestidor, a través de les obertures de les façanes.
 • Adequar els acabats materials, els sanitaris i les instal·lacions als requisits normatius i d’ús actuals.

Intervenció a la resta de dependències:

 • Magatzem del bar: s’ha projectat un espai de magatzem propi del bar, amb accés directe des del seu interior; s’ha ubicat a la part posterior del volum edificat.
 • Instal·lació d'acumuladors d'ACS: espai per a ubicar l'actual dipòsit acumulador d'ACS, annexat al magatzem del bar i amb accés des de la sala de cures S'instal·larà el dipòsit existent i es reforçarà la capacitat d'acumulació mitjançant un segon dipòsit de menors dimensions.
 • Sala de cures i àmbit del socorrista: s’ha desplaçat aquest espai, de manera que ara tindrà un accés propi i directe des de l’espai exterior de les piscines, i permetrà una millor interrelació amb els usuaris i un millor desenvolupament de les tasques pròpies del socorrista.
 • Aseo adaptat d’ús comú: s’ha projectat annexat al bar, amb accés propi des de l’exterior; ha de donar servei a tots els usuaris d’aquesta instal·lació, facin o no ús dels vestidors. Es tracta d’un espai accessible (segons les determinacions de la normativa actual en matèria d’accessibilitat), compost per un WC i una pica; en aquest sentit, l’inodor disposa d’espai d’aproximació lateral a ambdós costats. Tindrà accés, també, des de la sala de cures.

FASE 2 D'INTERVENCIÓ

Intervenció a l’interior del vestidor masculí:

Es modifiquen les distribucions interiors amb l’objectiu de flexibilitzar-les; es manté, però, l’espai comú del vestidor donant accés a la resta de dependències interiors i amb els següents objectius:

 • Incorporar un bany complert al seu interior que sigui accessible (segons les determinacions de la normativa actual en matèria d’accessibilitat), compost per un WC, espai de dutxa i pica; en aquest sentit, l’inodor disposa d’espai d’aproximació lateral a ambdós costats.
 • Reduir el nombre de cabines tancades, actualment infrautilitzades, mantenint-ne una, i incrementar el nombre de dutxes (amb dimensions més adequades per a la seva utilització ).
 • Mantenir els dos urinaris actuals, instal·lats en un espai propi, i col·locant-ne un per adults i l’altre infantil.
 • Mantenir l’actual WC tancat dins el propi vestidor.
 • Preveure un espai per a les guixetes dels usuaris de la instal·lació.
 • Mantenir els actuals nivells d’il·luminació i ventilació del vestidor, a través del manteniment de les obertures de les façanes.
 • Adequar els acabats materials, els sanitaris i les instal·lacions als requisits normatius i d’ús actuals.

Intervenció a la resta de dependències comuns:

Entrada als vestidors: l’entrada als vestidors es manté en la seva posició actual, al vèrtex dels dos volums de l’edifici en L, i mantenint la seva funció actual d’accés als dos vestidors. S’ha previst que en un futur s’addicioni un volum construït de nova planta, destinat a gimnàs i que els vestidors de la piscina actuals donin, també servei al gimnàs. Per tant, al tancament del fons de l’entrada es practicaria la obertura de comunicació.

També s’ha previst instal·lar una font d’aigua per a l’ús dels usuaris d’aquesta instal·lació esportiva.

Voladís continu sobre les obertures: es farà un repàs superficial dels materials d’acabat del voladís continu que remata les obertures en façana. El voladís mesura 22,16m² de superfície en planta, del que es considera el 50% d’intervenció.

SOL·LICITUDS I TERMINIS

Es poden presentar les sol·licituds al Perfil del Contractant fins el 30 de novembre del 2020 a les 14.00 hores

ARXIUS