Tablón de anuncios

  1. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del Sector 1 - Les Guilleries. Obres d'adequació, reparació i millora. Fase 1: Carena de les Bruixes
  2. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del PA 7 de les Normes subsidiàries de planejament de Viladrau i resta del C/ Dr Ariet
  3. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació dels costos totals per a l'execució de les obres del projecte d'urbanització del Projecte de Reparcel·lació del PA7 de les NNSS del Planejament de Viladrau i resta del C/ Dr. Ariet
  4. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions d'ajuts d'urgència social per a establiments oberts al públic afectats per les mesures de distanciament social decretades pel Govern de la Generalitat pel Covid-19
  5. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021
  6. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Resultats de les proves per les dues places de vigilants municipals
  7. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2021
  8. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu per reforma i adequació dels vestidors femení i masculí de les piscines municipals
  9. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva del Projecte executiu d'arranjament de la xarxa viària bàsica de camins per l'afectació del temporal Glòria
  10. AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits

Páginas