Projecte de la Reforma de l'Ajuntament (Antigues Escoles)

  • Projecte de la Reforma de l

El present projecte és el resultat de la licitació "Contracte de serveis d'arquitectura per a la redacció del projecte bàsic i executiu, la redacció de l'estudi de seguretat i salut i la direcció de l'obra "Reforma de l'edifici de l'Ajuntament (antigues escoles)" per a la incorporació del dispensari mèdic, el casal d'avis, el centre cívic, el local de joves i una sala polivalent.", adjudicat a l'arquitecte redactor del present projecte.

Descripció del projecte

El projecte afecta les naus centrals i dreta de l'edifici de les antigues escoles, en la seva integritat. Es mantindrà l'actual centre de Servei d'Atenció Integral a la gent gran en l'Àmbit Rural (SAIAR) sense afectació, havent de garantir la continuitat dels serveis existents i el seu funcionament.

El projecte contempla la implantació d'uncentre de Servei d'Atenció Integral a la gent gran en l'Àmbit Rural i Casal de Gent Gran en la nau dreta. En la nau central, en Planta Baixa, es situen una oficina de correus, una bugaderia, i una oficina de serveis socials, així com el vestíbul de l'edifici.

En Planta Primera es situen dos banys adaptats, i tres sales polivalents. En Planta Segona o Sotacoberta, s'habilita una sala d'exposicions.

En el projecte també s'adaptarà la coberta per a la implantació d'un ascensor adaptat entre planta baixa, primera i segona.

Podeu consultar el projecte complert al següent enllaç:

Projecte de la Reforma de l'Ajuntament (Antigues Escoles)